BAM BAM - BEZPIECZEŃSTWO przede wszystkim!

Zabawki Bam Bam dostarczając wiele radości z zabawy pomagają maluchowi odkrywać świat i rozwijać zmysły, spostrzegawczość , rozbudzać ciekawość czy motorykę. By w pełni móc wspomagać malucha w zdobywaniu nowych umiejętności priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zabawy. Dlatego zabawki Bam Bam zostały zaprojektowane tak, by ten priorytet spełniać wieloaspektowo.

Jakość i bezpieczeństwo
Bezpieczna zabawa

BEZPIECZNA ZABAWA =

ZABAWKI ADEKWATNE DO WIEKU

Mając na uwadze prawidłowy rozwój dziecka, jego zainteresowania czy upodobania i przede wszystkim bezpieczeństwo, zabawki Bam Bam i ich właściwości są dostosowane do wieku malucha i jego możliwości poznawczych. Adekwatnie do zachowania dziecka na danym etapie rozwojowym zabawki Bam zapewniają odpowiednie i o bezpiecznym kształcie zabawki, materiały o właściwej fakturze, z odpowiednią ilością lub brakiem dodatkowych elementów jak kółeczka, przyciski czy metki.

Bezpieczne zabawki

BEZPIECZNE ZABAWKI =

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMOGAMI

Zabawki edukacyjne Bam Bam, poza odpowiednim dostosowaniem od wieku i umiejętności dziecka, spełniają normy i posiadają odpowiednie oznaczenia i certyfikaty, potwierdzające zgodność z przyjętymi normami bezpieczeństwa.

Zabawki Bam Bam sa bezpieczne, bowiem:

Bezpieczne zabawki

są zgodne z europejską Dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, czego potwierdzeniem jest oznakowanie CE , dotyczące bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia oraz środowiska

Bezpieczne zabawki

zabawki Bam Bam sa wolne od ftalanów, toksycznych substancji organicznych, spełniając wymogi normy Dyrektywy europejskiej w sprawie zabawek 2009/48/WE oraz Rozporządzeniu REACH 1907/2006 oraz w Dyrektywie 2009/48/WE.

Bezpieczne zabawki

są zgodne z europejską normą PN-EN 71 dot. bezpieczeństwa zabawek, w której określono m.in. wymagania i metody badań mechanicznych i fizycznych właściwości zabawek, rodzaje materiałów, których stosowanie jest zabronione, metody badań palności czy migracji toksycznych pierwiastków , itp. .

Bezpieczne zabawki

najwyzsza jakość materiałów , zarówno zabawek jak