Strefa malucha

Play to Learn – Rozwój poprzez zabawę!


Istotną rolę w psychofizycznym rozwoju dziecka i jedną z form poznawania świata jest zabawa. Rodzaje i formy zabawy, adekwatne do wieku malucha, kształtują jego procesy poznawcze, różne funkcje psychiczne, zdobywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do dalszej działalności. Zabawa zaspokaja istotne potrzeby rozwojowe, rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, motorykę i zdolności manualne, rozwija orientację w świecie przyrody, przedmiotów i życia społecznego oraz pobudza do zdobywania dalszej wiedzy. Dlatego wspierając rozwój malucha tak ważny jest czas poświęcony mu, wspólna zabawa oraz dobór odpowiedniej zabawki, która poza dostosowaniem do wieku i spełnieniu norm bezpieczeństwa, będzie także dostarczać różnorodnych bodźców. Tym potrzebom wychodzi pełna oferta zabawek Bam Bam, dostosowana do wieku jak i ukierunkowana na rozwój jego funkcji poznawczych, języka i komunikacji, zdolności manualnych i motorycznych oraz wyobraźni i kreatywności.